Nieuws

Op 14 januari 2020

Op voorstel van de N-VA-fractie zal Stad Ronse een gemeenteraadscommissie Veiligheid oprichten. “Zondagnamiddag stuurde ik een mail naar de burgemeester met deze uitdrukkelijke vraag”, reageert N-VA-fractieleider David Vandekerkhove. “De grimmige sfeer tijdens het Bommelweekend was het toppunt van …

Op 19 december 2019

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt 690.145,95 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Ronse, Maarkedal en Kluisbergen te ondersteunen en hen te stimuleren om intergemeentelijk samen te werken. “De lokale besturen zijn de motor van ons Vlaams woonbeleid”, zegt Vlaams minister …

Op 4 december 2019

De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een nieuw monostortplaats in Ronse blijft geweigerd. Dat beslist Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir vandaag. De minister verklaart het beroep van de aanvrager, OB&D NV, tegen de weigering van diens …

Blikvangers

 • 930.000 euro voor scholenbouw Sint-Pietersschool Ronse

  Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft in de maand oktober € 24 miljoen toegekend aan scholenbouwprojecten in Vlaanderen. Er ging € 15 miljoen naar grote werken zoals een volledige nieuwbouw. De overige € 8,8 miljoen ging naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken zoals de modernisering van bestaande schoolgebouwen. “We voorzien deze regeerperiode een half miljard euro voor investeringen in infrastructuur in heel Vlaanderen”, zegt Weyts.
 • 5 miljoen euro extra investeringsbudget voor Ronse dankzij Vlaams regeerakkoord

  De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Ronse betekent dat concreet 5.180.826 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord. “De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte”, dat vernamen schepen Wim Vandevelde (N-VA) en N-VA-fractieleider David Vandekerkhove van Matthias Diependaele, kersvers minister van Financiën uit de Regering van minister-president Jan Jambon.
 • N-VA Ronse tevreden met vermelding N60 in het Vlaams regeerakkoord

  David Vandekerkhove, fractieleider N-VA Ronse, reageert tevreden op de vermelding van de realisatie van de N60 in het Vlaams regeerakkoord. “We hebben achter de schermen sterk geijverd om dit mee op te nemen in het akkoord. Met resultaat. De N60 staat vermeld als groot project!”, aldus Vandekerkhove.
 • Ronse wil mobipunt realiseren

  In Oost-Vlaanderen komen er dankzij het project ‘netwerk mobipunten’ 19 mobipunten. Het provinciebestuur trekt dit initiatief. Ronse engageert zich om zo’n mobipunt te realiseren. N-VA-fractieleider David Vandekerkhove reageert tevreden: “Een mobipunt is een herkenbare plek waar zachte mobiliteit, collectief vervoer en deelmobiliteit aan elkaar worden gekoppeld. Een knooppunt waar je vlot kan overstappen tussen fiets, bus, trein, auto, deelauto of andere vervoersmodi.”
 • Activering van leefloners verloopt goed

  Sinds 2017 voorziet Vlaanderen, op voorstel van minister van Werk Philippe Muyters, in een traject tijdelijke werkervaring (TWE). Het gaat om een individueel traject voor werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normale economische circuit. Ronse maakt dankbaar gebruik van de nieuwe regeling, en met succes!
 • ‘Techniekacademie’ maakt jeugd warm voor technische loopbaan

  Al jaren kampt de Vlaamse en ook de Ronsese arbeidsmarkt met een structureel tekort aan technische en wetenschappelijke profielen. Met een actieplan wil de Vlaamse Regering het probleem aanpakken. Ook Ronse wil jongeren met een ‘techniekacademie’ stimuleren om te kiezen voor een technische loopbaan.