Algemeen bestuur

De N-VA is een aanbodspartij die gedreven wordt door een programma en een visie. We zijn geen popuppartij die op korte termijn bestuurt, maar geven ons beleid vorm met een toekomstideaal als doel en een langdurige houdbaarheid als maatstaf.

De gemeentelijke taakstelling moeten we in het licht van zowel dat ideaal als die houdbaarheid herevalueren. Een overheid hoeft zich echt niet met alles in te laten. Zaken die beter of evengoed door private partners kunnen worden uitgevoerd, laten we beter aan hen over. Het is niet aan de overheid om met de private markt in concurrentie te treden.

Het beleid dat we als overheid wel voeren, handhaven we evenwel strikt. Wanneer we regelgeving maken, is daar altijd een reden voor en het is overduidelijk dat regels maar tot het beoogde resultaat kunnen leiden als ze ook effectief afgedwongen worden.

De gemeenteraad is wat ons betreft het hart van de democratie. Verkozenen moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en durven opnemen. Het is in de eerste plaats aan hen om op basis van hun programma het beleid vorm te geven en de inwoners uit te leggen waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Voor de burgers moet het duidelijk zijn wat voor hen en de gemeenschap het voordeel is, nu – maar ook op langere termijn.

Goed bestuur is evenwel niet enkel voor de gemeenschap, maar ook van de gemeenschap én door de gemeenschap. We zijn ervan overtuigd dat burgers ook ambassadeurs kunnen zijn van een project. Zo kunnen ze rugwind creëren en er samen met de politici voor zorgen dat de Verandering lokaal wel degelijk tot Vooruitgang leidt. We moeten onze inwoners dus ook verantwoordelijkheid durven geven om projecten samen of zelfstandig tot een goed einde te brengen binnen het voorziene kader.

Nieuws over dit onderwerp

Gemeente- en OCMW-raad 11 oktober 2021

De gemeente- en OCMW-raad vergadert minimum 10 keer per jaar. De gemeente- en OCMW-raadszittingen zijn openbaar en vinden plaats in TIO3 in Atelier 1 (Oscar Delghustraat 60, Ronse). De zittingen …

Gemeente- en OCMW-raad 30 augustus 2021

De gemeente- en OCMW-raad vergadert minimum 10 keer per jaar. De gemeente- en OCMW-raadszittingen zijn openbaar en vinden plaats in TIO3 in Atelier 1 (Oscar Delghustraat 60, Ronse). De zittingen …

Gemeente- en OCMW-raad 05 juli 2021

De gemeente- en OCMW-raad vergadert minimum 10 keer per jaar. De gemeente- en OCMW-raadszittingen zijn openbaar en vinden plaats in TIO3 in Atelier 1 (Oscar Delghustraat 60, Ronse). De zittingen …