Bestuurlijke Organisatie

Nog al te vaak functioneert de lokale overheid als een logge, gesegmenteerde organisatie met bureaucratische procedures en tal van onoverzichtelijke vertakkingen. De voorbije jaren zijn door onze lokale N-VA-fracties en op de hogere beleidsniveaus al verschillende stappen in de goede richting gezet, maar toch is er nog ruimte voor verbetering.

Wat ons betreft moet het gemeentelijk bedrijf een transparante en slagkrachtige organisatie worden, met een eigentijds personeelsbeleid en een nog sterkere focus op klantvriendelijkheid.

Inwoners en verenigingen die zich willen engageren voor hun gemeenschap botsen nog al te vaak op een muur van regels. De papiermolen waar ze doorheen moeten om zaken geregeld te krijgen, is veelal ontmoedigend. Ambtelijke doolhoven moeten we daarom afbouwen.

Bestuurlijke efficiëntie, doeltreffendheid en digitalisering moeten de leidraad vormen in de gemeentelijke organisatie. Met publieke middelen moet men als een goede huisvader omgaan. Verspilling en vertragingen moeten dan ook te allen tijde vermeden worden.

Kortom, de N-VA gaat voor een verantwoordelijk, efficiënt en klantvriendelijk gemeentelijk bedrijf!

Nieuws over dit onderwerp

De Vlaamse Ardennen erkend als regio

De Vlaamse Regering zette vandaag het licht op groen voor de afbakening van de regio’s voor Vlaanderen. In het initieel voorstel van minister Bart Somers was er geen sprake meer van de Vlaamse …