Asiel - migratie - inburgering - integratie

Een sterk lokaal asiel- en integratiebeleid is meer dan ooit noodzakelijk. De asielinstroom van 2015 en de daaropvolgende hoge erkenningsgraad van vluchtelingen hebben een grote lokale impact. De instroom van nieuwe inwoners, anderstalig of van buitenlandse oorsprong, vragen van ons een daadkrachtig antwoord. Vervallen in de laksheid van voorheen is geen optie. Integendeel, we willen als bestuur werk maken van een fundamenteel sterk integratiebeleid om ervoor te zorgen dat migratie voor iedereen een positief verhaal wordt.

Als lokaal bestuur willen we ons steentje bijdragen tot een succesvol asiel- en migratiebeleid. Hierbij zijn we zacht voor zij die onze hulp echt nodig hebben. En hard voor zij die misbruik maken van onze lokale gastvrijheid.

We benutten de instrumenten die het Vlaams niveau ons biedt voor inburgering en integratie. Op die manier helpen we nieuwkomers op weg in hun inschakeling in onze lokale gemeenschap. Inburgering, ook in de dorpsstraat, mag niet vrijblijvend zijn. Migratie en integratie moeten in goede banen worden geleid. Zoniet leidt dit tot ernstige maatschappelijke problemen.