Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 20 oktober 2021, over deze onderwerpen: Sociaal beleid, Vrije Tijd

In samenwerking met de stad Aalst, opent Ronse in de Oude Brouwerij Dekeyser een Overkop-huis waar jongeren tot 25 jaar op een laagdrempelige manier terecht kunnen voor therapeutische hulp.  Schepen voor Jeugd Aaron Demeulemeester (N-VA) toonde zich fier dat men er was in geslaagd om een …

Op 19 oktober 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs, Sociaal beleid

Vlaanderen kent voortaan een jaarlijkse subsidie van bijna 140.000 euro toe voor de uitbouw van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen alle buitenschoolse activiteiten in Ronse. “Met het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten krijgt een lokaal bestuur een belangrijke …

Op 17 oktober 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs

Leesplezier aanwakkeren en bevorderen bijkinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar. Dat is de hoofddoelstelling van het project ‘Lezen op school'. Binnen dit project organiseerde de stad Ronse in TIO3 ‘De Leesambassade', een inspiratiecongres voor leerkrachten en taalprofessionals. Onder andere …

Op 16 oktober 2021, over deze onderwerpen: Vrije Tijd

Na een jaar onderbreking om de gekende redenen, vindt van 17 tot en met 19 december opnieuw de kerstmarkt plaats in Ronse. Hoe dat precies gaat verlopen maakt nog deel uit van overleg maar er is alvast sprake van uitbreiding: ook 't Klein Marktje wordt ingepalmd door standjes. De kerstmarkt is een …

Op 13 oktober 2021, over deze onderwerpen: Woonbeleid

De uitoefening van het voorkooprecht van de stad om in de Spinstersstraat een woning te verwerven werd in de gemeenteraadszitting unaniem goedgekeurd maar gaf toch aanleiding tot een hevige woordenwisseling tussen Lech Schelfout van Groen en schepen van Huisvesting Wim Vandevelde. “Uw ideeën …

Op 12 oktober 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Veiligheid

Tijdens de laatste gemeenteraadszitting kaartte N-VA-fractieleider David Vandekerkhove de grimmige sfeer in en rond de stationsbuurt aan. Op zijn voorstel zal de Gemeenteraad een motie richten naar Infrabel en NMBS. “We zullen aandringen op duidelijke maatregelen”, laat Vandekerkhove weten. “Ik ben …