Eigendom in het buitenland? Geen sociale woning!

Op 7 juni 2021, over deze onderwerpen: Sociaal beleid, Woonbeleid

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele zette in maart 2021 het licht op groen voor buitenlands eigendomsonderzoek in héél Vlaanderen, ook in Ronse. Onze vertegenwoordigers in ‘De Nieuwe Haard’ trokken meteen aan de bel. Op voorstel van Wim Vandevelde, David Vandekerkhove en Davine Baert zal de sociale huisvestingsmaatschappij laten onderzoeken of er huurders eigendommen in het buitenland hebben. “Dat is een kwestie van eerlijk en rechtvaardig beleid”, zeggen ze.

Sociale huurwoningen zijn voorbehouden voor de mensen die er daadwerkelijk recht op hebben. Wie een sociale woning huurt, mag tegelijkertijd geen eigen woning bezitten. Ook niet in het buitenland. “De controle op woningen in het binnenland kunnen we dankzij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid eenvoudig voeren”, weet schepen van Huisvesting Wim Vandevelde.

Buitenlandse eigendommen

“Voor buitenlandse eigendommen is dat niet zo eenvoudig. De federale overheid beschikt vaak niet over de nodige gegevens”, zegt David Vandekerkhove, ondervoorzitter van ‘De Nieuwe Haard’ en kabinetsmedewerker van minister Matthias Diependaele. “Daarom is het noodzakelijk om ter plaatse in het buitenland na te gaan of iemand daar een woning bezit. Dat vereist niet enkel de werkelijke controle in het buitenland, maar ook de kennis van de praktijken en de regelgeving van al die verschillende landen.”

Private onderzoeksbureaus

Om praktische belemmeringen weg te nemen, heeft minister Matthias Diependaele een overeenkomst afgesloten met private onderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn in het onderzoek naar onroerende goederen in het buitenland. “Dankzij dat raamcontract kunnen wij nu een beroep doen op die private onderzoeksbureaus”, vertelt Davine Baert, lid van de raad van bestuur van ‘De Nieuwe Haard’. “In totaal kunnen we in maar liefst 41 landen een onderzoek naar buitenlandse eigendommen voeren.”

Wie gaat dat betalen?

Om ook de financiële drempels te overwinnen, voorziet minister Diependaele subsidies. “Buitenlands eigendomsonderzoek is uiteraard niet gratis, en is voor ‘De Nieuwe Haard’ een zware kost om te dragen”, vertelt Wim Vandevelde. “Daarom besliste minister Diependaele vorig jaar al om vanaf 2021 jaarlijks een bedrag van 5 miljoen euro uit te trekken om het buitenlands fraudeonderzoek te stimuleren en financieel te ondersteunen.”

Meer rechtvaardigheid

Elk dossier dat het onderzoek positief afrondt, zorgt bovendien voor meer rechtvaardigheid op de sociale huurmarkt. “Enerzijds komt er een woning vrij voor een andere sociale huurder die er wél recht op heeft, en anderzijds moet de fraudeur zijn, vaak jarenlange, onrechtmatig genoten sociale huurkorting, terugbetalen aan ‘De Nieuwe Haard’. Dat zorgt bovendien voor een terugverdieneffect voor onze huisvestingsmaatschappij, die dat geld kunnen herinvesteren in nieuwe woningen en/of renovaties”, besluit David Vandekerkhove.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is