N-VA Ronse gaat niet akkoord met sluiting stationsloket

Op 1 februari 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Vandaag kondigde de NMBS de sluiting van het Ronse stationsloket aan. “De NMBS beslist om dit verkooppunt geleidelijk te sluiten tegen eind 2021”, laat N-VA-fractieleider David Vandekerkhove weten. “We begrijpen dat de NMBS een efficiëntie-oefening maakt, maar doe dat niet op kap van de reizigers en begin bij het in vraag stellen van de eigen inefficiënte structuren.” De Ronsese N-VA-afdeling plant om op de volgende gemeenteraad een motie in te dienen.

De Stad Ronse ontving vandaag een schrijven de NMBS met de aankondiging dat de ze het contactpunt in Ronse zullen sluiten. Deze beslissing oogst heel wat kritiek bij N-VA Ronse.

David Vandekerhove, fractievoorzitter in de gemeenteraad: “Een dichtbevolkte streek als Vlaanderen heeft een goed openbaar vervoernetwerk nodig. Dat vraagt investeringen in het treinnetwerk. We zijn ervan overtuigd dat de reiziger een correcte prijs wil betalen voor een kwalitatieve dienstverlening. Maar als die reiziger keer op keer moet inboeten aan kwaliteit, zetten we het draagvlak voor een modal shift volledig op de helling.”

De Ronsese N-VA-afdeling heeft heel wat vragen bij de sluiting van het loket. “Wat gaat er gebeuren met onze senioren en de Ronsenaars die minder digitaal onderlegd zijn. Deze coronapandemie heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat onze samenleving nog te veel digibeten telt. Het openbaar vervoer moet er voor iedereen zijn, en niet voor de happy few die toevallig een abonnent van het werk krijgt. Een spookstation of een solitaire verkooppaal is geen toonbeeld van een performante en klantgerichte dienstverlening”, gaat Vandekerkhove verder.

Motie

De N-VA-fractie is zich momenteel aan het beraden om tijdens de volgende gemeenteraad een motie in te dienen. “In die motie gaan we de NMBS oproepen om haar plannen te herbekijken. Zo’n motie werkt, want voor de laatavondtreinen is daar gevolg aan gegeven. We reiken de hand naar alle partijen in Ronse. We zouden het liefst hebben dat we de motie over de partijgrenzen heen indienen en goedkeuren. Ik zal aan de voorzitter van de gemeenteraad vragen om een fractieoverleg bijeen te roepen. Tijdens dat overleg kunnen we de gezamenlijke motie uitschrijven”, besluit Vandekerkhove.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is